អ្នកដំឡើងរបាំ យ៉ុន ដាវី Yon Davy, Choreographer

យ៉ុន ដាវី សិក្សាសិល្បៈផ្នែករបាំបូរាណនិងរបាំប្រពៃណី ។ ដាវី តែងតែមាននូវជំនក់ចិត្តក្នុង សិល្បៈរបាំសហសម័យ ហើយបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានិងការសម្តែងជាមួយអ្នកដំឡើង របាំអន្តរជាតិដូចជា លោកស្រីភួន ម៉ានូ លោក អាកូ រ៉េន លោក ភីថឺ ឈិន ជាដើម ។ គាត់ធ្លាប់ បានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាក្រៅប្រទេសផងដែរ នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី និងតៃវ៉ាន់ ។ ដាវីបានបង្កើតស្នាដៃ របាំមួយចំនួនដោយខ្លួនឯង និងរួមសហការជាមួយសិល្បករដ៏ទៃទៀត ។ គាត់ត្រូវគេជ្រើសរើស ជាអ្នករបាំអាស៊ីម្នាក់ ទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអ្នកដំឡើងរបាំវ័យក្មេងនៅ ប្រទេសតៃវ៉ាន់ ក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះ ។

Choreographer Davy

Yon Davy studied both classical and folkloric dance. Davy has always had a strong interest in contemporary dance and has been involved with workshops and performances with numerous choreographers including Emmanuéle Phuon, Bob Ruijzendaal, Peter Chin, Arco Renz and others and was a recipient of residency study grants for contemporary dance and choreography at the Taiwan National University of the Arts and in Surabaya. She has created a number of works by herself and through collaborations with other artists of different disciplines. She participated in the Southeast Asia Choreolab led by Janis Claxton in 2014.

This entry was posted in A Contemporary Dance Platform, Dance, Yon Davy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s