អ្នកដំឡើងរបាំ ខុន ច័ន្ទសិទ្ធិការ្យ (ម៉ូ) Khon Chan Sithyka, the Choreographer​

ខុន ច័ន្ទសិទិ្ធការ្យ (ម៉ូ) ចូលហាត់រៀនផ្នែកល្ខោនខោល ​ឯកទេសតួអង្គស្វា កាលពីឆ្នាំ២០០២ នៅសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈ និងបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ២០១១ ។ ក្នុងពេលកំពុងសិក្សាជំនាញ សិល្បៈនេះ គាត់ធ្លាប់បានសម្តែងជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាមួយក្រុមសិល្បៈសុវណ្ណភូមិ ដែលជា ក្រុមសម្តែងរបាំនិងលោ្ខនស្បែកមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ។ ជាមួយក្រុមសិល្បៈនេះ គាត់ក៏បាន ចូលរួមរៀនសូត្រក្នុងសិក្ខាសាលារបាំសហសម័យជាច្រើន ។ ម៉ូធ្លាប់បានសម្តែងក្នុងស្នាដៃ ជាមួយអ្នកដំឡើងរបាំនិងអ្នកដឹកនាំរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើន និងធ្លាប់ធ្វើដំណើរសម្តែង នៅសហរដ្ឋអាមេរិច អឺរ៉ុប និងនៅបណ្តាប្រទេសអាស៊ី ។ ម៉ូជាអ្នកសម្តែងម្នាក់ក្នុងផ្ទាំង           ទស្សនីយភាពសិល្បៈអូប៉េរ៉ាដ៏ធំមួយ ដឹកនាំដោយលោក ភីថឺ សេឡឺ ក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដ ។

Choreographer Mo

Khon Chan Sithyka (Mo)​ began his training in Lakhaon Kaol (Cambodian classical male masked dance) in 2002, focusing on the role of the monkey, and completed his training in 2011. Throughout his studies he has performed extensively with the Sovanna Phum Khmer Association, an independent dance and puppetry theater in Phnom Penh, where hewas given numerous opportunities to participate in contemporary dance workshops. Mowas a featured performer in new works by Khmer / French choreographer Emmanuèle Phuon and Indonesian artist Eko Supriyanto and has toured throughout Southeast Asia. Most recently, he was a featured dancer in Stravinsky’s Persephone directed by Peter Sellars at the Teatro Real in Madrid.

This entry was posted in A Contemporary Dance Platform, Khon Brothers. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s