អ្នកដំឡើងរបាំ យ៉ុន ដាវី Yon Davy, Choreographer

យ៉ុន ដាវី សិក្សាសិល្បៈផ្នែករបាំបូរាណនិងរបាំប្រពៃណី ។ ដាវី តែងតែមាននូវជំនក់ចិត្តក្នុង សិល្បៈរបាំសហសម័យ ហើយបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានិងការសម្តែងជាមួយអ្នកដំឡើង របាំអន្តរជាតិដូចជា លោកស្រីភួន ម៉ានូ លោក អាកូ រ៉េន លោក ភីថឺ ឈិន ជាដើម ។ គាត់ធ្លាប់ បានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាក្រៅប្រទេសផងដែរ នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី និងតៃវ៉ាន់ ។ ដាវីបានបង្កើតស្នាដៃ របាំមួយចំនួនដោយខ្លួនឯង និងរួមសហការជាមួយសិល្បករដ៏ទៃទៀត ។ គាត់ត្រូវគេជ្រើសរើស ជាអ្នករបាំអាស៊ីម្នាក់ ទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអ្នកដំឡើងរបាំវ័យក្មេងនៅ ប្រទេសតៃវ៉ាន់ ក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះ ។

Choreographer Davy

Yon Davy studied both classical and folkloric dance. Davy has always had a strong interest in contemporary dance and has been involved with workshops and performances with numerous choreographers including Emmanuéle Phuon, Bob Ruijzendaal, Peter Chin, Arco Renz and others and was a recipient of residency study grants for contemporary dance and choreography at the Taiwan National University of the Arts and in Surabaya. She has created a number of works by herself and through collaborations with other artists of different disciplines. She participated in the Southeast Asia Choreolab led by Janis Claxton in 2014.

Posted in A Contemporary Dance Platform, Dance, Yon Davy | Leave a comment

A choreographic workshop by an Aswara faculty, Umesh Shetty

UMESH SHETTY trained in Bharatanatyam, Odissi, Kathakali and folk dance at The Temple of Fine Arts (TFA), guided and inspired by both his guru Swami Shantanand Saraswathi and his father Gopal Shetty, a pioneer of Indian classical dance in Malaysia. In 1991, he trained in Kathak with Pandita Rohini Bhatte of Pune, India, and later, had the privalage of receiving guidance from Pandit Briju Maharaj and Saswati Sen. He completed his Bachelor’s Degree in Performing Arts (Dance) at the Edith Cowan University, Western Australia in 1997. During this time, he had the opportunity to train and perform in Western contemporary and classical ballet with forefront choreographers Neil Adams, Chrissy Parrot, Nannette Hassall, Reyes de Lore, Alan Alder, Lucette Aldous and David Prudam. These performances include: Terminal Velocity, In Places Recalling Faces, Water Dances, At the Third Stroke and Raymonda Act 3. With the exposure and strong influences from the TFA and his western training in Australia, he started to experiment intra- and inter-culturally when he returned to Malaysia. Today, this is evident in most of his works, which express various styles and genres freely. In 2012 he obtained his Masters in Choreography at Middlesex University, London.

Dancer

Umesh has choreographed and performed in TFA’s major dance productions, which include: Ramayana – An Asian Cultural Confluence, Sundera Keralam, A Midsummer Night’s Dream, Shakuntala, Lady White Snake, The Legend of Mahsuri, Swan Lake, Butterfly Lovers and Inside Out.

Being versatile in both classical and contemporary styles, Umesh has distinguished himself as a dancer of note. He was awarded several Cameronian Awards, namely: Best Solo Dancer for La La Li Tang Pong (2002), Best Group Performance, Best Costume Design and Best Music & Sound Design for Tandava I (2004), Best Group Performance & Best Dance Production for Inside Out (2005) and Best Choreography in a Mixed Bill for Sum (2009). In 2006, he was awarded Anugerah Seni Negara 2006 (National Arts Award 2006) under the category ‘Dancer’. Umesh is currently a full time lecturer at the Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA). He is also one of the Directors and teachers of the The Temple of Fine Arts Malaysia (TFA).

Posted in Dance, Umesh Shetty | Tagged , | Leave a comment

Vanini Belarmino

10313691_10152165391956156_293800670789865212_n

Photo Courtesy of Joseph PE

Vanini Belarmino is a producer, curator and writer trained in theatre arts, art history, European cultural policy and management. Moving between Singapore and Berlin as an arts consultant, her work is centered on creative collaboration. She is the Founder and Managing Director of Belarmino&Partners and has been commissioned by the ArtScience Museum of Singapore to curate their ArtScience Late program.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Transporting Rituals – A Collaboration with Blake Shaw of SWEATSHOPPE

© Isaac ObokaOur Artistic Director, Chey Chankethya, is working with Blake Shaw of the SWEATSHOPPE for their new piece, Transporting Rituals, and they are going to perform this at the Marina Bay Sands ArtScience Museum as part of the public programing series ArtScience Late on 20th November 2014 in Singapore. If you happen to be in Singapore during that period of time, don’t miss the show. It’s really an interesting chance to see how visual arts and the performing arts can work well together.

sweatshoppe-berlin Photo Courtesy of Urban Art Core

Photo Courtesy of Urban Art Core

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Flash Back on Dance Platform – Transformation

Remember our Dance Platform this 1st November 2014? These are some photos of the piece, Transformation, which choreography by Hou Cheychanrith. It was inspired by today urban environment. The choreographer would like to reflect on polluted trash in Phnom Penh City by focusing on plastic disposal. He personally supports the idea of recycling waste. What do you think about the piece? Drop us a comment below and thank you so much for your support.

_AAC4073

Photo Courtesy of Anders Jiras

_AAC4081

Photo Courtesy of Anders Jiras

_AAC4097

Photo Courtesy of Anders Jiras

_AAC4109

Photo Courtesy of Anders Jiras

_AAC4114

Photo Courtesy of Anders Jiras

_AAC4158

Photo Courtesy of Anders Jiras

_AAC4193

Photo Courtesy of Anders Jiras

_AAC4173

Photo Courtesy of Anders Jiras

_AAC4222

Photo Courtesy of Anders Jiras

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Flash Back on Dance Platform – Tension

Below are some photos of the piece, Tension, choreography by Nget Rady. Tension focuses on physical and mental challenges in everyday live. Have you been to the Dance Platform on 1st November 2014? What do you think about the piece? Feel free to drop any comments below, we would like to know and thank you so much for your support.

_AAC4432

Photo Courtesy of Anders Jiras

_AAC4438

Photo Courtesy of Anders Jiras

_AAC4443

Photo Courtesy of Anders Jiras

_AAC4449

Photo Courtesy of Anders Jiras

_AAC4475

Photo Courtesy of Anders Jiras

_AAC4506

Photo Courtesy of Anders Jiras

_AAC4691

Photo Courtesy of Anders Jiras

_AAC4524

Photo Courtesy of Anders Jiras

_AAC4621

Photo Courtesy of Anders Jiras

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Flash Back on Dance Platform – Knot

We had a full house and we would like to thanks to all the audiences who always support us. Take a look at some photos of the piece “Knot” in our Dance Platforms on 1st November 2014. Have you been there? What do you think about the piece? “Knot” portrays relationship between two people, mother and son. It is based on the choreographer’s own story, Yon Davy. She concentrates on the relationship complexity between mother and son through text, movement, and prop.

_AAC4231

Photo Courtesy of Anders Jiras

_AAC4279

Photo Courtesy of Anders Jiras

_AAC4313

Photo Courtesy of Anders Jiras

_AAC4319

Photo Courtesy of Anders Jiras

_AAC4385

Photo Courtesy of Anders Jiras

Posted in Uncategorized | Leave a comment